Blog

  • Družite se sa nama i na društvenim mrežama!

Trudnice i bebe

Date: јун 9, 2013 Author: vlada Categories: Blog

Zdravo svima, evo nas opet!

U poslednjem tekstu pisali smo koliko je plivanje dobro za sve. Hajde da vidimo zbog čega je dobro za trudnice i bebe:

  • Plivanje se smarta odličnim izborom za trudnice. U vodenom okruženju koje umanjuje gravitacijsku silu i na taj način delimično štiti od povreda, dok hidrostatički pritisak vode potiskuje krv iz tkiva u vensku cirkulaciju i povećava protok. Umerena telesna aktivnost se preporučuje jer može ublažiti neke simptome trudnoće, umanjiti stres, sprečiti nastanak trudničkog dijabetesa, te pripremiti organizam za zahtevni događaj – porođaj!
  • Plivanje je jedina sportska aktivnost u koju je moguće uključiti dete već od najranije dobi. Kretanje u vodi ima pozitivan učinak na dečiji organizam u celini, jer podstiče pravilan telesni rast i razvoj, razvija bazičnu motoriku te doprinosi razvoju kognitivnih i konativnih sposobnosti.
  • Pritisak vode podstiče dete na  snažnije disanje, podstičući jačanje međurebarnih mišića koji učestviju u disanju. Ubrzano disanje utiče na povećanje broja plućnih alveola, čime se povećava kapacitet pluća.
  • Pritisak vode pozitivno deluje na srčani sistem deteta: redovno vežbanje odojčadi u vodi jača srce!
  • Brzi pokreti deteta u vodi pozitivno utiču na razvoj koštanog sistema deteta. Dokazano je da se kičma odojčadi s kojima se sprovode vežbe u vodi brže i pravilnija razvija u pravilan S oblik!
  • Gibanje u vodi omogućava ravnomerno oblikovanje svih mišića, a posebno leđnih i ramenog pojasa, čime se stvara temelj za pravilno držanje dece.
  • Telesni kontakt roditelja i bebe u vodi deluje na dete umirujuće, sprečava strah i budi osećaj zadovoljstva. Na taj  se način postiže i razvija poverenje deteta prema vodi.
  • Dete koje pliva ima bolji apetit i mirno spava.

Ne verujete!? Pitajte naše članove ili dođite da se lično uverite!

Srdačno Vaš,

Baby Swim Club